Main page   About us  |  Our news  |   Our services  |  Contacts
Main page Ikar.ru guide Feedback RSS       In Russian

GRAIN | FLOUR | CEREALS | SUGAR | OILSEEDS | FEEDSTUFFS & INGREDIENTS | MEAT | DAIRY
Search:  


ANALYTICS & NEWS

   IKAR in Mass Media
   Market prices
   Graphically speaking
   Market studies
   Exhibitions
   Partners
   Investment


WORK IN AGRICULTURE

   Vacancies
   Resume


   About us
   Our news
   Our services
   Contacts

IKAR in Mass and Industry Media


Malej?ce prognozy zbior?w we francji wspiera?y wczorajszy wzrost notowa? unijnych kontrakt?w

cenyrolnicze.pl, 08.07.20


W Pary?u kukurydza i pszenica wspi??y si? na 4-5 tygodniowe szczyty po wzro?cie o ponad 1% (seria najbli?sza) na wczorajszym zamkni?ciu sesji. Przyczyn? wzrostu by?a korekta w d?? area?u zasiew?w pszenicy we Francji przez tamtejsze Ministerstwo Rolnictwa.

Szacowany area? to tylko 4,41 mln ha, a produkcja 31,3 mln ton (-21% r/r). Najnowsza prognoza zak?ada te? dalszy spadek produkcji rzepaku do tylko 3,37 mln ton (-3,7% r/r, ale a? -29,5% w stosunku do ?redniej 5-letniej).

Gie?da w Chicago:

Nieco lepsze prognozy pogody w USA (na terenach zasiew?w kukurydzy i soi zapowiadane s? opady deszczu) wymusi?y lekkie przeceny kukurydzy i soi na zamkni?ciu ?rodowej sesji. Jeszcze we wtorek soja wspi??a si? na 4-mieszi?czne szczyty, a kukurydza swoje kilkumiesi?czne maksima zalicza?a w minionym tygodniu.

Intensywne opady prognozowane w basenie Morza Czarnego s? korzystne dla zb?? jarych, a zw?aszcza dla ukrai?skiej kukurydzy. Wczorajszy dzie? nie przyni?s? te? w USA nowych chi?skich zakup?w, a dolar umocni? si? do g??wnych walut (wcze?niej te dwa czynniki wspiera?y wzrosty).

Pszenica, kt?rej notowania pozostaj? stabilne, wzros?a w ?rod? lekko w Chicago korzystaj?c z pogarszaj?cych si? perspektyw produkcji u najwi?kszych eksporter?w tego zbo?a (UE, Rosja, Ukraina).

IKAR (rosyjska firma doradcza), obni?y? swoje prognozy rosyjskiej produkcji pszenicy o 1,5 mln ton, do 78 mln ton (nadal powy?ej czerwcowej prognozy USDA).

Inwestorzy oczekuj? ju? na lipcow? aktualizacj? przez USDA bilans?w poda?y i popytu dla rynku zb?? i oleistych. Nowe prognozy oparte b?d? na du?o ni?szym areale zasiew?w kukurydzy i zapewne ni?szych plonach, ale te? uwzgl?dni? pogarszaj?ce si? perspektywy zbior?w w UE. Publikacja raportu nast?pi w pi?tek 10-lipca.

W ?rod? Egipt zakupi? 230 tys. ton rosyjskiej pszenicy z dostaw? w sierpniu.

https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/zboza/19903-malejace-prognozy-zbiorow-we-francji-wspieraly-wczorajszy-wzrost-notowan-unijnych-kontraktowAll viewing: 73
Discuss

Where The Margin Is
Annual Conference Agribusiness
media feedback

IKAR is a member of International research project Agri Benchmark from May 2010

Agri Benchmark

Putin Is Growing Organic Power One T-34 Tank-Tomato at a TimeGrain | Cereals | Sugar | Oilseeds | Feedstuffs & Ingredients | Meat | Dairy


IKAR. Institute for Agricultural Market Studies. www.IKAR.ru

© 2002-2021  
IKAR. Institute for Agricultural Market Studies
24, Ryazansky str., off. 604, Moscow, Russia
Tel/Fax: +7 (495) 232-9007 | www@ikar.ru |  Feedback

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Google translate: Google translate: Russian Google translate: German Google translate: French Google translate: Italian Google translate: Portuguese Google translate: Spanish Google translate: Turkish Google translate: Lithuanian Google translate: Chinese Google translate: Korea