Main page   About us  |  Our news  |   Our services  |  Contacts
Main page Ikar.ru guide Feedback RSS       In Russian

GRAIN | FLOUR | CEREALS | SUGAR | OILSEEDS | FEEDSTUFFS & INGREDIENTS | MEAT | DAIRY
Search:  


ANALYTICS & NEWS

   IKAR in Mass Media
   Market prices
   Graphically speaking
   Market studies
   Exhibitions
   Partners
   Investment


WORK IN AGRICULTURE

   Vacancies
   Resume


   About us
   Our news
   Our services
   Contacts

IKAR in Mass and Industry Media


Rosja: Kolejny instytut badawczy obni?y? prognoz? zbior?w zb?? w 2019 r.

farmer.pl, 25.06.19


Nowe szacunki to 124,7 mln ton.

Fot. pixabay.com

W Rosji kolejny instytut bada? rolniczych, Instytut Gospodarki Rynkowej (IKAR), obni?y? prognoz? tegorocznych zbior?w zb??. Dyrektor zarz?dzaj?cy IKAR, uzasadni? to upaln? pogod? w kilku wa?nych regionach produkcji, zw?aszcza na po?udniu europejskiej cz??ci kraju, ale tak?e we wschodnich okr?gach federacji i regionie Wo?gi.

Eksperci oczekuj? teraz ca?kowitej produkcji 124,7 mln ton zbo?a, w por?wnaniu z oko?o 113,3 mln ton w ubieg?ym roku, podczas gdy poprzednie prognozy wynios?y 126,2 mln ton. Prognoza dla pszenicy zosta?a obni?ona z 80,5 do 80,0 mln ton.

Wcze?niej, Rosyjskie Centrum Doradztwa i Bada? Gospodarki Rolnej (Sovecon) obni?y?o prognoz? zbior?w zb?? do 127,2 mln ton, w tym dla pszenicy do 82,6 mln ton.

Z drugiej strony, pierwszy wiceminister rolnictwa wyja?ni?, ?e ministerstwo nadal szacuje zbiory zb?? na ponad 118 mln ton. Ale je?li korekta prognozy by?aby wymagana, mia?oby to miejsce wcze?niej ni? za sze?? tygodni.

https://farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/rosja-kolejny-instytut-badawczy-obnizyl-prognoze-zbiorow-zboz-w-2019-r,86705.htmlAll viewing: 80
Discuss

Where The Margin Is
Annual Conference Agribusiness
media feedback

IKAR is a member of International research project Agri Benchmark from May 2010

Agri Benchmark

Putin Is Growing Organic Power One T-34 Tank-Tomato at a TimeGrain | Cereals | Sugar | Oilseeds | Feedstuffs & Ingredients | Meat | Dairy


IKAR. Institute for Agricultural Market Studies. www.IKAR.ru

© 2002-2020  
IKAR. Institute for Agricultural Market Studies
24, Ryazansky str., off. 604, Moscow, Russia
Tel/Fax: +7 (495) 232-9007 | www@ikar.ru |  Feedback

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Google translate: Google translate: Russian Google translate: German Google translate: French Google translate: Italian Google translate: Portuguese Google translate: Spanish Google translate: Turkish Google translate: Lithuanian Google translate: Chinese Google translate: Korea