Main page   About us  |  Our news  |   Our services  |  Contacts
Main page Ikar.ru guide Feedback RSS       In Russian

GRAIN | FLOUR | CEREALS | SUGAR | OILSEEDS | FEEDSTUFFS & INGREDIENTS | MEAT | DAIRY
Search:  


ANALYTICS & NEWS

   IKAR in Mass Media
   Market prices
   Graphically speaking
   Market studies
   Exhibitions
   Partners
   Investment


WORK IN AGRICULTURE

   Vacancies
   Resume


   About us
   Our news
   Our services
   Contacts

IKAR in Mass and Industry Media


Rosja w tym roku mo?e wyeksportowa? mniej soi

, 18.04.19


Jak szacuje Instytut Bada? Rynku Rolnego (IKAR), Rosja mo?e wyeksportowa? od 840 tys. do 850 tys. ton soi w bie??cym roku gospodarczym (od wrze?nia 2018 r. do sierpnia 2019 r.).

Fot. pixabay.com

Oznacza?oby to, ?e eksport by?by poni?ej poziomu z sezonu 2017/2018 (oko?o 892 tys. ton), jednak import ma by? mniej wi?cej taki sam jak w zesz?ym roku. Przyczyn? spadku eksportu jest mniejsza powierzchni uprawy soi w regionie Dalekiego Wschodu oraz niski popyt importowy Bia?orusi.

W pierwszych sze?ciu miesi?cach sezonu 2019/2020 zgodnie z oficjalnymi statystykami celnymi, Rosja sprzeda?a oko?o 439 tys. ton soi na rynkach zewn?trznych, o 3 proc. mniej ni? w tym samym okresie ubieg?ego roku. 93 proc. dostaw rosyjskiej trafi?o soi do Chin.

Wed?ug Federalnej S?u?by Statystycznej (Rosstat) produkcja soi w Rosji w 2018 r. wzros?a o 11,2 proc., por?wnaniu z 2017 r. do prawie 4,03 mln ton.All viewing: 88
Discuss

Where The Margin Is
Annual Conference Agribusiness
media feedback

IKAR is a member of International research project Agri Benchmark from May 2010

Agri Benchmark

Putin Is Growing Organic Power One T-34 Tank-Tomato at a TimeGrain | Cereals | Sugar | Oilseeds | Feedstuffs & Ingredients | Meat | Dairy


IKAR. Institute for Agricultural Market Studies. www.IKAR.ru

© 2002-2020  
IKAR. Institute for Agricultural Market Studies
24, Ryazansky str., off. 604, Moscow, Russia
Tel/Fax: +7 (495) 232-9007 | www@ikar.ru |  Feedback

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Google translate: Google translate: Russian Google translate: German Google translate: French Google translate: Italian Google translate: Portuguese Google translate: Spanish Google translate: Turkish Google translate: Lithuanian Google translate: Chinese Google translate: Korea