Main page   About us  |  Our news  |   Our services  |  Contacts
Main page Ikar.ru guide Feedback RSS       In Russian

GRAIN | FLOUR | CEREALS | SUGAR | OILSEEDS | FEEDSTUFFS & INGREDIENTS | MEAT | DAIRY
Search:  


ANALYTICS & NEWS

   IKAR in Mass Media
   Market prices
   Graphically speaking
   Market studies
   Exhibitions
   Partners
   Investment


WORK IN AGRICULTURE

   Vacancies
   Resume


   About us
   Our news
   Our services
   Contacts

IKAR in Mass and Industry Media


Rosja: Rolnicy zbior? wi?cej zbo?a ni? w 2018 r.

farmer.pl, 04.04.19


Tegoroczne zbiory zb?? w Rosji b?d? prawdopodobnie wi?ksze ni? w 2018 r. Rosyjskie ministerstwo rolnictwa przewidywa?o w ubieg?ym tygodniu zbiory rz?du 118 mln ton zbo?a, po 113,2 mln ton 2018 roku. Z tego pszenicy ma by? 75 mln ton do 80 mln ton. W ubieg?ym roku produkcja pszenicy wynios?a 72,1 mln ton, w tym 52,9 mln ton pszenicy ozimej i 19,2 mln ton pszenicy jarej.

Fot.pixabay.com

Jeszcze bardziej optymistyczny ni? ministerstwo rolnictwa jest Instytut Bada? nad Gospodark? Rynkow? (IKAR), kt?ry oczekuje, ?e produkcja zbo?a wyniesie oko?o 121,5 mln ton w nadchodz?cym sezonie gospodarczym, w tym produkcja pszenicy szacowana jest na 78,5 mln ton.

O?rodek Prognostyczno-Badawczy Ekonomiki Rolnictwa Sovecon spodziewa si? w 2019 r. nawet z 126,1 mln ton zbo?a. Oczekuje si?, ?e zbiory pszenicy osi?gn? 80 milion?w ton.

Firma doradcza ProZerno, oczekuje ponad 128 mln ton zbo?a.

W mi?dzyczasie Ukraina prawdopodobnie odnotuje spadek produkcji zb??. Ukrai?skie ministerstwo rolnictwa m?wi?o w ubieg?ym tygodniu o 68 mln ton zbo?a. By?oby to oko?o 900 tys. ton, czyli o 1,3 proc. mniej ni? w ubieg?ym roku. Oczekuje si? jednak, ?e ukrai?ski area? uprawy pozostanie stabilny i wyniesie 14,8 mln hektar?w, z czego 7,6 mln hektar?w przypada na ziarno zb?? ozimych.

http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/rosja-rolnicy-zbiora-wiecej-zboza-niz-w-2018-r,84922.htmlAll viewing: 107
Discuss

Where The Margin Is
Annual Conference Agribusiness
media feedback

IKAR is a member of International research project Agri Benchmark from May 2010

Agri Benchmark

Putin Is Growing Organic Power One T-34 Tank-Tomato at a TimeGrain | Cereals | Sugar | Oilseeds | Feedstuffs & Ingredients | Meat | Dairy


IKAR. Institute for Agricultural Market Studies. www.IKAR.ru

© 2002-2020  
IKAR. Institute for Agricultural Market Studies
24, Ryazansky str., off. 604, Moscow, Russia
Tel/Fax: +7 (495) 232-9007 | www@ikar.ru |  Feedback

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Google translate: Google translate: Russian Google translate: German Google translate: French Google translate: Italian Google translate: Portuguese Google translate: Spanish Google translate: Turkish Google translate: Lithuanian Google translate: Chinese Google translate: Korea