Main page   About us  |  Our news  |   Our services  |  Contacts
Main page Ikar.ru guide Feedback RSS       In Russian

GRAIN | FLOUR | CEREALS | SUGAR | OILSEEDS | FEEDSTUFFS & INGREDIENTS | MEAT | DAIRY
Search:  


ANALYTICS & NEWS

   IKAR in Mass Media
   Market prices
   Graphically speaking
   Market studies
   Exhibitions
   Partners
   Investment


WORK IN AGRICULTURE

   Vacancies
   Resume


   About us
   Our news
   Our services
   Contacts

IKAR in Mass and Industry Media


Nagy gabonaterm?st j?solnak a Fekete-tengeri r?gi?ban

agrarszektor.hu, 12.02.19


A Fekete-tenger t?rs?g?ben gazd?lkod?knak 2018-ban sem volt okuk a panaszra, a term?seredm?nyek j?nak voltak mondhat?ak, id?n pedig ann?l is jobbat v?rnak. Lassan v?get ?r a t?l, m?r sejthet? a gabonaf?l?k vet?ster?let?nek nagys?ga ?s a rendelkez?sre ?ll? csapad?k mennyis?ge. Meg is indultak a becsl?sek az idei arat?si eredm?nyekr?l. Egyel?re nagyon optimist?k a szakemberek, ami azt jelenti, hogy ?sszel b?s?ges lehet az export?rualap.

Moszkva id?n 115 milli? tonn?s gabonaterm?ssel sz?mol - hangzott el a m?lt h?ten egy szakmai konferenci?n az orosz agr?rpiaci konjunkt?rakutat? int?zet (IKAR) igazgat?j?nak sz?j?b?l. Dmitrij Rylko ?sszehasonl?t?sk?ppen hozz?tette: tavaly a hivatalos statisztika szerint 112,9 milli? tonn?s eredm?ny sz?letett Oroszorsz?gban. Rylko sz?m?t?sai szerint a 115 milli? tonn?b?l 76,6 milli? tonn?t tehet ki a b?za, ami j?val meghaladn? a tavalyi 72,1 milli? tonn?s mennyis?get. Kukoric?b?l 13 milli? tonn?ra van kil?t?s, ami csak 1,8 milli? tonn?val m?ln? fel?l a 2018. ?vi eredm?nyt. ?rp?b?l 2,6 milli? tonn?s emelked?ssel 19,6 milli? tonn?ra n?het a betakar?tott gabona mennyis?ge.

Az orosz mez?gazdas?gi miniszt?rium m?g enn?l is optimist?bb becsl?seket tesz k?zz?. ?gy a n?v?nytermeszt?s?rt felel?s r?szleg vezet?je, Roman Nekrasow 118 milli? tonn?s gabonaterm?sr?l besz?l. Ez azt jelenti, hogy janu?r v?ge ?ta sokkal der?sebben l?tja a szakvezet?s a v?rhat? arat?si eredm?nyt. A gabonaf?l?kkel bevetett ter?let nagys?ga nem n? id?n sz?mottev?en, mind?ssze 1,5 sz?zal?kkal 80,5 milli? hekt?rra. A szezon id?j?r?s?t azonban sokkal kedvez?bbnek ?t?lik a szakemberek a tavalyin?l. Pedig m?r a 2018/19-es gazdas?gi ?v gabonaexportja sem csek?ly: el?rel?that?lag 42 milli? tonna lesz.

Kazahszt?nban is t?bb gabonaterm?st v?rnak. ?mirsaq Sch?kejew mez?gazdas?gi miniszter m?lt h?ten azt k?z?lte, hogy 2019-ben legal?bb annyi gabonaf?le ker?l a rakt?rakba, mint 2018-ban. Az elvetett ter?let nagys?ga a szakminiszter szerint 22,3 milli? hekt?rt tehet ki, ami 1,3 sz?zal?kos n?veked?st jelent az el?z? ?vhez viszony?tva. A statisztikai hivatal 2018-ban 22,8 milli? tonna gabonaf?le betakar?t?s?t jelentette le. A gabonakivitel a fut? gazdas?gi ?vben 9 milli? tonn?t ?rhet el, ami kevesebb az el?z? szezon 9,8 milli?s exportmennyis?g?n?l.

https://www.agrarszektor.hu/piac/nagy-gabonatermest-josolnak-a-fekete-tengeri-regioban.12687.htmlAll viewing: 124
Discuss

Where The Margin Is
Annual Conference Agribusiness
media feedback

IKAR is a member of International research project Agri Benchmark from May 2010

Agri Benchmark

Putin Is Growing Organic Power One T-34 Tank-Tomato at a TimeGrain | Cereals | Sugar | Oilseeds | Feedstuffs & Ingredients | Meat | Dairy


IKAR. Institute for Agricultural Market Studies. www.IKAR.ru

© 2002-2020  
IKAR. Institute for Agricultural Market Studies
24, Ryazansky str., off. 604, Moscow, Russia
Tel/Fax: +7 (495) 232-9007 | www@ikar.ru |  Feedback

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Google translate: Google translate: Russian Google translate: German Google translate: French Google translate: Italian Google translate: Portuguese Google translate: Spanish Google translate: Turkish Google translate: Lithuanian Google translate: Chinese Google translate: Korea